Dokument

På den här sidan hittar du dokument som är direkt relaterade till Gillmarkens Samfällighetsförening. Oavsett om du är medlem, spekulant eller bara intresserad av vår förening.

Inför årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma

Förslag till budget 2022

Årsredovisning

Framställan styrelsen

Protokoll styrelsemöten/möten

Styrelsemötesprotokoll 210311

Styrelsemötesprotokoll 210113

Styrelsemötesprotokoll 201111

Protokoll Styrelsemöte 200823

Protokoll Styrelsemöte 200423

Protokoll Styrelsemöte 200317

Protokoll möte trädgårdsgruppen 200317

Styrelsemötes protokoll 200217

Protokoll styrelsemöte 200114

Extra stämma 191203 med bilagor

Protokoll Styrelsemöte 191128

Protokoll Styrelsemöte påskrivet 191001

Mötes protokoll inför städdagen den 20 oktober 191001 påskrivet

Mötesprotokoll påskrivet 190915

Protokoll Styrelsemöte påskrivet 190903

Protokoll extra Styrelsemöte inför extra stämman påskrivet 190625

Protokoll extra Styrelsemöte påskrivet 190604

Protokoll Styrelsemöte påskrivet 190521

Protokoll från senaste årsmöte

Protokoll Årsstämma 2021

Protokoll Extrastämma 2020-11-15

Protokoll Årsstämma 2020

Protokoll Extrastämma 20190627

Protokoll stämma 2019

Ekonomi

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Stadgar

Uppdaterade stadgar 2021

Tillägg till stadgarna

Kartor mm.

Gillmarksbyn Områdeskarta

Gillmarksbyn Plankarta

Gillmarksbyn Plankarta Parkering

Gillmarksbyn Planbestämmelser

Övrigt

Protokoll från Informationsmöte 190918

De bilfria gårdarnaM