Varför samfällighet?


Att ha en samfällighet är inget vi kan välja att ha eller ej. Det är något som vi är tvungna att ha eftersom vi som bor i området tillsammans äger grönytor, vägar, parkeringsplatser samt gemensamhetslokaler.

Således är vi tvungna att driva denna förening. Alla som bor i området betalar en medlemsavgift som ska täcka underhållet av våra gemensamma egendomar. För att hålla nere medlemsavgiften så försöker vi i samfälligheten hjälpas åt och göra så mycket som möjligt själva. På det viset slipper vi ta in hjälp som annars skulle kosta massor av pengar.

Så snart du köper en fastighet inom samfällighetens område är du direkt medlem i samfälligheten och således skyldig att betala medlemsavgiften och hjälpa till på våra gemensamma dagar.