Styrelsen

Ordförande

Éva Lundmark

Kuskvägen 10

Tel: 073-079 54 47

ordforande(at)gillmarksbyn.se


Kassör (tillförordnad)

Jenny Wikberg

Kuskvägen 14

kassor(at)gillmarksbyn.se


Sekreterare

Camilla Burdal

Sulkyvägen 20

sekreterare(at)gillmarksbyn.se


Suppleanter

Frida Hoffmann (tillförordnad)

Hovslagarvägen 9 

073 – 963 65 44

Tony Sköldefors

Sigillet Fastighets AB

tony(at)sigillet-fastighet.se


Valberedning

Stella Gudmunsdottir

Sulkyvägen 9

Jonas Lindman

Stallbacken 5


Revisorer

Karin Johansson

Sulkyvägen 21

Revisorsuppleant

Stella Gudmundsdottir

Sulkyvägen 9


Ansvarig uthyrning (föreningslokalen, släpet)

Frida Hoffmann

Hovslagarvägen 9

073 – 963 65 44

Ansvarg (uthyrning parkering)

Janneth Matoniemi

parkering(at)gillmarksbyn.se


Markansvarig 

Jonas Lindman

Stallbacken 5

Tel: 073-984 09 60

Ansvarig Brandskydd (inkl. bommar)

Dick Lundmark

Kuskvägen 10


Fastighetsansvarig

Lasse Låhdö

Stallbacken 14

fastighet(at)gillmarksbyn.se

Ansvarig Kuskvägen

Kenneth Berntsson

Ansvarig Sulkyvägen

Vakant

Ansvarig Hovslagarvägen

Robert Persson


Trädgårdsgruppen

Kuskvägen 

Maria Aspsäter

Stallbacken

Håkan Larsson

Sulkyvägen

Karin Johansson

karin.m.johansson(at)outlook.com

Hovslagarvägen 

Günter Seifert