Sophantering


I området har vi sophäntning varannan vecka på Torsdagar (udda veckor). Du som bor i parhus på Kuskvägen eller Sulkyvägen ställer ut din tunna precis utanför tomten på gatan. Tömning sker av både hushållsavfall och komposttunnan vid samma tillfälle. På sommaren så sker tömning av den bruna tunnan varje vecka för att undvika odör.

Du som bor inne på gårdarna på Kuskvägen, Sulkyvägen, Hovslagarvägen eller Stallbacken så finns uppsamlingsplatser för sopkärlen.

Tänk på att stänga locket ordentligt på ert sopkärl då fåglarna annars gärna kalasar på det som finns i kärlet. Detta leder till att det skräpas ned i vårt område.