Välkommen till Gillmarksbyn

Gillmarkens samfällighetsförening består av totalt 90 hushåll varav 70 friköpta, resterande 20 hyrs ut av Sigillet Fastighets AB. Efterhand som hyresgäster säger upp hyreskontraktet kommer dessa att säljas.

Välkommen till Gillmarksbyn

Gillmarkens samfällighetsförening består av totalt 90 hushåll varav 70 friköpta, resterande 20 hyrs ut av Sigillet Fastighets AB. Efterhand som hyresgäster säger upp hyreskontraktet kommer dessa att säljas.

Gillmarksbyn - Gillmarkens Samfällighetsförening

Stallbacken

Stallbacken är uppdelad i 2 gårdar. På den vänstra gården ligger udda husnummer, och på den högra de jämna numren. Stallbacken består av totalt 11st parhus samt föreningslokalen.

Kuskvägen

Kuskvägen består av parhus i början av gatan och avslutas med radhus inne på gården. Kuskvägen består av 6 st parhus samt 16 st hushåll fördelade i 4 radhusbyggnader.

Hovslagarvägen

Hovslagarvägen består endast av radhus. Totalt finns här 16 st hushåll fördelade i 4 radhusbyggnader.

Sulkyvägen

Sulkyvägen likt Kuskvägen börjar med parhus för att avslutas med en gård med radhus i slutet av vägen. Sulkyvägen består av 4 st parhus och 16 st hushåll fördelade i 4 radhusbyggnader.