Välkommen på Städdag / Fixardag

Söndag den 20 oktober ses vi alla för att städa och fixa i vårt gemensamma område.

Vi möts upp utanför lokalen på Stallbacken kl 10.00

I alla områden kommer vi att beskära träd & buskar. Vi kommar att ta bort vissa häckar och dra bort stubbar.

På Sulkyvägens Lekplats och på den stora lekplatsen skall det rensas ogräs och lagas plankor. Eventuellt kattbajs skall rensas bort.

Det skall bytas ut/lagas hängrännor soch stuprör i alla områden.

Vi skall måla förrådsdörrar på Kuskvägen och Hovslagarvägen.

Vi skall sanerar efter klotter på Stallbacken, Sulkyvägen och Kuskvägen.

Vi delar in oss i grupper inom de områden vi bor i. När vi är klara i vårt eget område går vi vidare till de andra grupperna och hjälper till.

De ansvariga i områdena är;

Sulkyvägen; Karin(trädgård)

Kuskvägen; Kenneth(fastighet) och Maria(trädgård)

Stallbacken; Lasse(fastighet) och Håkan(trädgård)

Hovslagarvägen; Robert(fastighet) Gunter(trädgård)

Vi Uppmanar ALLA att ha sina garageportar öppna under dagen, Då kan vår brandansvarige; Dick Lundmark, gå runt och göra brandinspektion och eventuellt läsa av mätare för el.

Under dagen kommer det att finnas kaffe, saft och kakor. Efter städningen bjuds det på korv med bröd och dricka och vi jobbar på tills allt är klart i alla områden

Comments are closed.