Kallelse till informationsmöte

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE 

ONSDAGEN DEN 18 SEPTEMBER KL 19.30

¤ Vi presenterar nya personer inom styrelse och övriga ansvariga

¤ Föreningens ekonomi och avgifter till föreningen

¤ P-Platser och villkor

¤ Fler medhjälpare till uppgifter inom föreningen

¤ Städdag oktober

¤ Övriga frågor från medlemmar

Välkomna till lokalen Stallbacken

Comments are closed.