Kallelse till städdag

Kallelse till höstens städdag:

Välkommen till Städdagen & Fixardagen

 

Söndag den 18 oktober ses vi alla för att städa och fixa i vårt gemensamma område.

Vi möts upp utanför lokalen på Stallbacken kl 9.30

OBS! Vi har tidigarelagt städningen pga att vi har årsmötet kl 14.00

 

I alla områden kommer vi att beskära träd & buskar, kratta löv och plocka skräp, samt ta bort gamla frukter.

På Sulkyvägens Lekplats och på den stora lekplatsen skall det rensas ogräs och lagas plankor. Eventuellt kattbajs skall rensas bort.

Det skall bytas ut/lagas hängrännor soch stuprör i alla områden.

Vi skall måla förrådsdörrar på Kuskvägen och Hovslagarvägen.

 

Vi delar in oss i grupper inom de områden vi bor i. När vi är klara i vårt eget område går vi vidare till de andra grupperna och hjälper till.

Vi kommer att behöva köra bort skräp till tippen i omgångar.

Vi utser några personer som tar hand om körningen under dagen. Allt skräp skall vara borta när vi avslutar.

 

Under dagen kommer det att finnas kaffe, saft och kakor. Efter städningen bjuds det på korv med bröd och dricka och vi jobbar på tills allt är klart i alla områden

 

 

Med anledning av att vi skall vara utomhus och att vi kommer vara mer än 2 meter från varandra uppmanar vi i styrelsen att vi genomför denna städdag

 

VÄLKOMNA önskar vi i Styrelsen

 

Comments are closed.