Information gällande grävning

Under vecka 30 kommer Lyssna & Njut att gräva upp en del av asfalten vid lilla rondellen vid Stallbacken. Detta för at komma åt rör och dylikt p.g.a. installation av fiber.

Givetvis  återställer Lyssna & Njut allt efter sig. Alla kostnader rörande grävning och asfaltering faller på Lyssna & Njut.

Hälsningar 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.