Valberedningens förslag till ny styrelse – Extrastämma

Styrelsen har ikväll den 11 november fått information från valberedningen att följande personer är valbara som tänkta personer till en ny styrelse i Gillmarkens samfällighetsförening

Dessa namn kommer presenteras på extrastämman Söndagen den 15 november kl 15.00 utaför lokalen Stallbacken 1.

Ordförande: Marianne Runnås (2 år ) Kuskvägen 24

Ledamot 2:  Cecilia Lindh (1år) Hovslagarvägen 8

Ledamot 3: Jenni Heinonen ( 2år ) Kassör  Kuskvägen 27

Suppleant 1: Karin Dellert ( 1 år ) Sylkyvägen 4

Suppleant 2: Osman Yilmaz ( 1 år ) Stallbacken 25

Ledamot 4: Adam Nilsson ( 1 år) Sigillet OBS! Redan vald på årsmötet.

Ledamot 5: Ylva Garvare ( 1 år ) Stallbacken 10

Revisor – VAKANT

REVISORSSUPPLEANT – VAKANT

ÖVRIGA;

Fastighet Kuskvägen Johan Lund

Parkering Jenny Vikberg Kuskvägen 14

Trädgård Håkan Larsson Stallbacken 12

Hemsidan Lars Låhdö Stallbacken 14

Brand & Bomansvarig Dick Lundmark Kuskvägen 10

Vaktmästare lokalen – VAKANT

Valberedningen: Peter Segemark  Stallbacken 18 & Susanne Thanger  Kuskvägen 25

Comments are closed.