Kommunens synpunktshantering

Enligt önskemål på årsstämman så kommer här länken till kommunens synpunktshantering. Som vi sa på stämman så är det bra om så många som möjligt påpekar det som vi upplever bör åtgärdas av kommunen.

Om vi t.ex. är många som påpekar hur det ser ut kring området så kanske de kommer att åtgärda detta.

Länken finner ni här: LÄNK
Comments are closed.