Angående Gräsklippning och snöröjning i Gillmarken

Bålsta 2020-05-05

Under året har styrelsen arbetat med att se över våra avtal vilket har lett till att vi har valt att byta leverantör för snöröjning, då vi har hittat ett alternativ som är betydligt billigare. Tyvärr kunde leverantören inte anlitas för 2019/2020 år säsong då det upptäcktes för sent på året 2019.

Samtidigt sågs även kostnaderna mer noggrant över för gräsklippningen de senast 5 åren. Det vi har räknat på är bensinkostnader, transportkostnader, servicekostnader, släp, försäkring till både släp och gräsklippning, besiktning av släp, avskrivning av gräsklippare, i år behövs även klippbordet bytas alt. repareras, avgiftsreducering vid utförd gräsklippning etc. Sammantaget under de senast 5 åren har vi då kostnader på ca 23 000kr/år samt att någon måste sköta administrationen, se till att alla som ska klippa klipper, ansvara för ev. reparationer och service, köpa och fylla på bensin vid behov, besikta släp osv.

Redovisning och beslut gällande extern firma för gräsklippning skulle naturligtvis tas upp på kommande årsstämma. Då tiderna tyvärr är som dem är har mötet ej kunnat hållas, samtidigt behövde firman svar snarast för att få med oss i deras klippschema för säsongen. Styrelsen kommer redovisa dessa siffror mer ingående på kommande årsstämma.

Då firman kunde erbjuda deras tjänst för 28 000kr inkl. moms samt att vi får lägre kostnad för snöröjningen blir det ingen merkostnad för föreningen. Jämfört med de kostnader som skulle uppstå med vår egen gräsklippare valde styrelsen då att anta anbudet. Dagens klippning var däremot en kostnadsfri provklippning.

Härifrån kan vi välja att sälja både gräsklippare och släp, avsätta pengarna till underhållsfonden samt besparas på allt arbete det medför med egen klippning. Alternativet är att rösta på stämman för att behålla gräsklippare/släp och ta kostnaderna för service och reparation nästa år om föreningen hellre vill det. Inga beslut är ännu tagna om att sälja då allt annat i övrigt ligger på is i och med att vi inte kunnat hålla ett årsmöte. Släpet finns alltså kvar och kan fortfarande hyras för den som vill.

Olyckligtvis har informationen ännu inte nått ut på hemsidan. Som ni alla vet, arbetar styrelsen ideellt och har inte hunnit färdigställa protokollet, få det underskrivet samt be Lasse att ladda upp det på hemsidan med en blänkare i Facebook gruppen.

Hoppas ni alla kan ha överseende med detta!
För vidare frågor kontakta styrelsen via ordforande@gillmarksbyn.se

/Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.