Ordningsregler lokalen

Regler för föreningslokalen: Stallbacken 1, 746 39 Bålsta

Bokningsansvarig:  Gillmarkens Samfällighetsförening, Frida Hoffmann Tel nr: 073 – 963 65 44.

Lokalen bokas på föreningens hemsida och gäller 24 timmar från kl. 12.00 till 12.00 nästa dag, eller enligt särskild överenskommelse. Eventuell avbokning, senare än 5 dagar före bokad dag, faktureras med 200kr.

Förbrukningsmaterial som diskmedel, rengöringsmedel, hushålls- och toalettpapper står du som hyr lokalen för.

För medlemmar i föreningen är lokalhyran 400: – per dygn, + eventuellt tillägg, beroende på hur välstädad lokalen är vid återlämnande, faktureras.

För externa intressenter ligger hyran på 750:- samt en depositionsavgift om 1 000:-, depositionen återfås förutsatt att lokalen är väl städad och att allt är helt och i det skick du själv önskar att hyra lokalen i.

Till Dig som bokar lokalen:

I samband med att jag bokar lokalen är jag medveten om att iaktta de regler om brandskydd, samt övriga ordningsregler styrelsen beslutat ska gälla vid hyra av föreningslokalen.

Ordningsregler:

 • I lokalen får samtidigt finnas Max 30 personer.
 • Lokalen kan endast bokas av person som fyllt 25 år.
 • Diska, torka och plocka undan ev. disk.
 • Torka av diskbänk och bord.
 • Moppa och torka golven endast med fuktad trasa. Använd bara några droppar såpa i skurvattnet, vrid ur trasan.
 • Ställ tillbaka möbler och plocka undan.
 • Torka av handfat och toalett.
 • Töm och torka ur kylskåp.
 • Rökning förbjuden inomhus.
 • Lämna inte kvar alkohol eller cigarettfimpar utomhus.
 • Med anledning av att lokalen är belägen inom ett tätbebyggt bostadsområde med villor i nära anslutning till lokalen, hyrs den endast ut för lugnare tillställningar. Efter 22:00 tillåts ingen hög musik eller liv och rörelse utanför lokalen då det kan störa boende i området.

Du som hyr föreningslokalen ansvarar för att uppsatta regler efterföljs.

Styrelsen

Tillbaka till bokningssidanFrida